آبان ۲۴۱۳۹۳
 

 هر کس بر این لباس عزا طعنه می‌زند 

فردا برای یک نخ آن هم، اسیر ماست…

20121117113913502_51

Share
آبان ۱۸۱۳۹۳
 

سر هر کوچه برایت علمی نصب شده

همه مشغول گدایی تو هستند… حسین

حدیث اشک

Share
آبان ۲۶۱۳۹۱
 

ای اشک کجایی که غم از راه رسید

اندوه عظیم و ماتم از راه رسید

—-

یک سال گذشت و باز یکبار دگر

پلکی زدی ومحرم از راه رسید

—-

سلام برماه عاشقان

Share
آبان ۲۵۱۳۹۱
 

گفت سائل از چه رو محکم به سینه می زنی؟

گفتم از آینه ی دل گردگیری می کنم

Share