مهر ۲۳۱۳۹۲
 
روایت شده که حضرت امام زین العابدین (ع) در روز عرفه صدای سائلی را شنید که از مردم تقاضای کمک می کرد.امام به او فرمود: واى بر تو آیا در این روز از غیر خدا تقاضا مىکنى؟
حال آن که در این روز امید مى رود که بچه ها در شکم هم از فضل خدا بی نصیب نمانند و سعید شوند.

امام سجاد(ع) در دعای روز عرفه به درگاه الهی عرضه داشتند: خدایا قائم آل محمد(ص) را برای یاری دینت و اظهار برهانت و برپایی فرمانت و پاکیزه ساختن زمینت از آلودگی های آن، برانگیز و ظهورش را برسان.

Share