آبان ۰۷۱۳۹۳
 

این همه آدم رفتند و نیامده اند؛
و فقط یک نفر است که رفت و هنوز هم در تاریخ دارند می‌گویند:‏ نیامد نیامد …

ای اهل حرم میر و علم‌دار نیامد‎

منبع : وبلاگ یاسیا

 

Share
خرداد ۱۲۱۳۹۳
 

ﻭﻻﺩﺕ ﺑﺎ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺑﺎﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﺮ محبان یوسف زهرا س ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺩ

.

قمر در آسمان کامل قشنگ است
دو چشم خسته ی سائل قشنگ است
شنیدم پهلوانی گفت: الحق
علم دست ابو فاضل قشنگ است
زبانت با عمل ممزوج ……..اما
دلت وقتی که شد عاشق قشنگ است
بدان غفلت ….تمامش بی ولایست
به راه آوردن ….غافل قشنگ است
مریضت را به هر جایی نبر چون
شفا بی زحمت وعاجل قشنگ است
اگر آقای عالم بو تراب است
دلیل خلق ما از “گل”قشنگ است

Share
تیر ۰۴۱۳۹۱
 

دوماه از پرده پیدا شدیکی دیشب یکی امشب

دوگل دریک چمن واشدیکی دیشب یکی امشب

بعزم عشرت طاهاز برج عصمت وتقوا

دواخترمحفل آرا شدیکی دیشب یکی امشب

زبحررحمت ودریای قدرت درمه شعبان

دوگوهرآشکارا شدیکی دیشب یکی امشب

صباازبوی عطرآمیزگلهای ابوطالب

دوشب ماراطرب زا شد یکی دیشب یکی امشب

رخ شمس حسین وطلعت ماه بنی هاشم

به عالم در تجلی شدیکی دیشب یکی امشب

خدیو کشور عشق وعلمدار وفادارش

پی نهضت هویدا شدیکی دیشب یکی امشب

فضای حجره ام البنین و خانه ی زهرا

زدو ریحان مصفا شدیکی دیشب یکی امشب

سر و  روی دوکودک غرق نازوبوسه شادی

بدست شیریکتاشدیکی دیشب یکی امشب

بگو تبریک احمد را که بهریاری قران

دودست از غیب پیدا شد یکی دیشب یکی امشب

دونوبت طبع شیدایی(مؤید)اندرین شادی

سخن پرداز وگویاشدیکی دیشب یکی امشب

سیدرضامؤید

Share