فروردین ۱۰۱۳۹۳
 

دست همیشه برای زدن نیست

کار دست همیشه مشت شدن نیست

دست که فقط برای این کار ها نیست

گاهی دست میبخشد نوازش میکند

احساس را منتقل میکند

گاهی چشمها به سوی دست توست

دستت را دست کم نگیر

بخشنده بودن بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد ، قلبی بزرگ میخواهد

Share
  •  فروردین ۱۰, ۱۳۹۳
  •  Posted by on فروردین ۱۰, ۱۳۹۳
  •   No Responses
فروردین ۰۳۱۳۹۳
 

_51453

عید امسال پر از بوی گل یاس شده است
و پر از خاطره ی گندم و دستاس شده است
همه ی دشت گواهند که با بوی بهار
عطر یک خانه ی آتش زده احساس شده است
چینش سفره امسال تفاوت دارد
سین هر سفره ، سلامی است که بر یاس شده است
روضه ی چادر خاکی همه جا پیچیده
سیب ها طعم خوش کوثر و اخلاص شده است
ابر ،در هیات یک مستمِع مداحی است
بس که می گرید و دل نازک و حساس شده است
جان گل های جهان پیشکش یاسی که
زخمی سیلی باد و ستم داس شده است

مریم سقلاطونی

Share
  •  فروردین ۳, ۱۳۹۳
  •  Posted by on فروردین ۳, ۱۳۹۳
  •   No Responses