مرداد ۱۱۱۳۹۲
 

پیامبر اکرم (ص) فرمودند :

قبر انسان هر روز انسان را به پنج ندا صدا می زند :

اول : من خانه تنهایی شما هستم . انیس و مونسی همراه خود بیاورید.

انیس و مونس شما در قبر قرآن است

دوم : من خانه تاریکی شما هستم ، همراه خود روشنی بیاورید .

روشنایی شما در قبر نماز است .

سوم : من خانه خاکی شما هستم همراه خود فرش بیاورید .

فرش شما در قبر احترام به پدر و مادر است .

چهارم : من خانه فقر و تنگدستی شما هستم همراه خود گنج بیاورید .

گنج شما در قبر یقین به لااله الله است .

پنجم : من خانه مار و عقربم همراه خود پاد زهر بیاورید .

پاد زهر شما دادن صدقه است .

Share
مرداد ۱۱۱۳۹۲
 

ظهور

منتظر
همیشه آماده ست….
اگه معشوقش اومد…
غافلگیر نشه….
آقا جان شاید دلیل نیومدنت این باشه که:
ما آماده نیستیم…..

Share