اسفند ۱۱۱۳۹۱
 

بدون شما…

باران هم …

بوی تشنگی میدهد… ای مهربان

…اللهم عجل لولیک الفرج…

.

امام-زمان

Share