فروردین ۰۴۱۳۹۴
 

مهدی بیا که بی تو عالم صفا ندارد
بازا که بی تو خورشید نور وصفا ندارد

مهدی بیا که بی تو زهرا به غم نشسته
ان پهلوی شکسته جز تو دوا ندارد

مهدی بیا که بی تو زهرا دران میانه
بر لب به جز ندای مهدی بیا ندارد

السلام علی الصدیقه الشهیده

asa

Share
  •  فروردین ۴, ۱۳۹۴
  •  Posted by on فروردین ۴, ۱۳۹۴
  •   Add comments

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>