فروردین ۲۸۱۳۹۴
 

من، سالهاستـــــــ  میوه ی خوبی نداده‌ ام
وقتش نیامده که شکوفـــــــا کنی مرا
.
آقا برای تـــو نه ! برای خودم بد است
هـر هفته در گنـاه، تماشـا کنی مرا
.
من گم شدم ؛ تــــــو آینه‌ای گم نمی‌شوی
وقتش شده بیائی و پیــدا کنی مرا
.
این بار با نگاه کریمانـــــه‌ات ببین
شاید غلام خانه زهـــــرا کنی مرا
.

Share
  •  فروردین ۲۸, ۱۳۹۴
  •  Posted by on فروردین ۲۸, ۱۳۹۴
  •   Add comments

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>