بهمن ۲۵۱۳۹۳
 

کــاری بــرای آمــدن تو نکــرده ایم
اما برای نذر قدوم تو جان که هست
ای دل برای عقده گشایی به کربلا
ما را نبرده اند اگر ، جمکران که هست

منتظران

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>