بهمن ۱۷۱۳۹۳
 

جمعه به جمعه
 می بینی چقدر سرمان شلوغ است…
 می بینی این دنیای لعنتی چقدر روی چشم هایمان سنگینی می کند…
 خواب خواب خواب
 همه خوابیم
راستی آقای من
 آمدی بیدارمان کن …
 دیر می شود این آدم شدنمان….

—————

 اللهم عجل لولیک الفرج

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>