دی ۱۱۱۳۹۳
 

تابش خورشید ولایت ولی عصر والزمان(عج)،نازنین گل خاندان فاطمی ،حضرت مهدی ، برهمه دوست دارانش خجسته

آقا ردای سبز امامت مبارکت
پوشیدن لباس خلافت مبارکت
ای آخرین ذخیره ی زهرایی حسین
آغاز روزگار امامت مبارکت

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>