آبان ۲۱۱۳۹۳
 

” هَل مِن ناصــر یَنصُرنی

کیست مرا یاری کند؟ “

.

.

و عجیب است که

هر که ندایت را لبیـــک گفت ؛

از سوی تو یاری شد و سعادتمنـــد

و هر که روی برگرداند مغبــون و زیان دیده

آقای من ؛

از ندایت ” کیست که بخواهد یاریش کنم؟ ” می شنــوم.

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>