آبان ۰۹۱۳۹۳
 

ای معرکه گیران دل ما را نخراشید

بر فلسفه اشک و عزا خاک نپاشید

ای جمع عزادار و سیه جامه شیعه

ظلم است تماشاگر این معرکه باشید

شمشیر فقط نقطه ای از کرب و بلا بود

یک ساعت آن روز عظیم شهدا بود

آن روز که در شرح وقوعش همه گفتند

لبریز مفاهیم فراتر ز عزا بود

 

منبع:http://aliakbar89.ir

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>