تیر ۰۵۱۳۹۳
 

منتظر قسمت
بعدی ستایش
منتظر حشمت فردوس!
منتظر بازی برزیل
و منتظر هزار
قرار و رخداد شخصی
اما

سهم تو
از این همه انتظار چیست؟
آنقدر مبهم و نامشخص است
که دست به دامن کارشناس ها شده ام
آنها باید در صحنه دلم
حضور یابند و نظر دهند

.

.

این جمعه
تو کجای انتظارهایی؟

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>