خرداد ۱۷۱۳۹۳
 

تعالی الله مبارک باد لیلا
لبت خندان و قلبت شاد لیلا
علی آورده ای …یا حی سرمد
خدا بر تو محمد داد لیلا
پدر تا دید ماه اکبرش را
به یاد جد خود افتاد لیلا

——————-

میلاد علی اکبر (ع) مبارک

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>