خرداد ۱۲۱۳۹۳
 

ﻭﻻﺩﺕ ﺑﺎ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺑﺎﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﺮ محبان یوسف زهرا س ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺩ

.

قمر در آسمان کامل قشنگ است
دو چشم خسته ی سائل قشنگ است
شنیدم پهلوانی گفت: الحق
علم دست ابو فاضل قشنگ است
زبانت با عمل ممزوج ……..اما
دلت وقتی که شد عاشق قشنگ است
بدان غفلت ….تمامش بی ولایست
به راه آوردن ….غافل قشنگ است
مریضت را به هر جایی نبر چون
شفا بی زحمت وعاجل قشنگ است
اگر آقای عالم بو تراب است
دلیل خلق ما از “گل”قشنگ است

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>