خرداد ۱۴۱۳۹۳
 

توحید که لا اله الّا الله است
اسلام محمّد رسول الله است
با این دو سخن کسی به جایی نرسد
گر بی خبر از علی ولی الله است

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>