اردیبهشت ۲۱۱۳۹۳
 

خدایـــــــــــــا …!

اگه یه روز فراموش کردم خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم …

تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری …

یـــــــــــــــــــــــــــــــــارب

Share
  •  اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۳
  •  Posted by on اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۳
  •   Add comments

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>