اردیبهشت ۱۸۱۳۹۳
 
اولین گناهانی که از ابتدا بوجود آمد : کبـــر ، حرص ، حســـد
اولین بار شیـــطان کبر ورزید و سجـــده نکرد .
اولین بار آدم حرص ورزید و از بهشــت رانده شد .
اولین بار قابیل به برادرش هابیل حســـد ورزید و او را کشت … !
Share
  •  اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۳
  •  Posted by on اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۳
  •   Add comments

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>