فروردین ۲۱۱۳۹۳
 

در تعبدیات، کوه کندن از ما نخواستـه اند،

سخت ترینش نماز شب خواندن است کـه در حقیقت،

تغییر وقت خواب است،

نـه اصل بـﮯ خوابـﮯ،

بلکـه نیم ساعت زودتر بخواب تا نیم ساعت زودتر بیدار شوﮯ!

(در محضر بهجت، ج۲، ص۱۷۰)

Share
  •  فروردین ۲۱, ۱۳۹۳
  •  Posted by on فروردین ۲۱, ۱۳۹۳
  •   Add comments

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>