فروردین ۲۳۱۳۹۳
 

درست است که خواندن نماز شب با کیفیت ۱۱ رکعت، ۷۰ باراستفغار و ۴۰ انسان مومن را دعا کردن، وارد شده است،‌

اما همین اسلام می‌گوید،..

اگر دانشجویی فردا امتحان داشت

یا زن کارمندی که کارهای خانه را انجام می‌دهد،شب خسته است و نمی‌تواند برای نماز شب بلند شود

اگر فرزندش از خواب بیدار شد و خواست شیر بخورد

یا باد دری را باز کرد و او بیدار شد،‌

ذکر «یا اکرم الاکرمین» را بگوید و دوباره بخوابد.

Share
  •  فروردین ۲۳, ۱۳۹۳
  •  Posted by on فروردین ۲۳, ۱۳۹۳
  •   Add comments

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>