دی ۲۰۱۳۹۲
 
شهادت، عشق است.
فرزند غایبش را سر سلامت بگویید و باران اشکتان را در بی شکیبی انتظار، بهانه سازید!
… شهادت امام حسن عسکری، بهار جوشش خون شیعه است در غم غیبت.
مولای غایب غریبم!
سرسلامت باد ما را در غم بابای شهیدت پذیرا باش؛
ای غمگین ترین شیعه در عصر غیبت!
528971_275008955961307_1542820746_n
Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>