مهر ۲۸۱۳۹۲
 

ﻫﯿﭻ ﺩﻋﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﺤﻤّــــــﺪ ﻭ ﺁﻝ ﺍﻭ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺘـــــﺪ.

” ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ، ﺹ ۳۳۳ “

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﻋﺠﻞ ﻓﺮﺟﻬـــــــــــم

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>