مرداد ۰۲۱۳۹۲
 
از آیت الله بهجت(ره) سؤال شد :

چه کنیم تا نماز صبحمان قضا نشود؟

در پاسخ فرمودند :

کسی که باقی نمازهایش را در اول وقت بخواند؛

خدا او را برای نماز صبح بیدار خواهد کرد.

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>