مرداد ۰۲۱۳۹۲
 
ماه ما در نیمه ماه خدا پیدا شده
بنگرش ماه خدا روشن ز ماه ما شده
…..
گشته در این ماه یک ماه مبارک تابناک
زین سبب ماه مبارک ماه بى همتا شده

****

میلاد مبارک

 

1070015_490941951000765_329477283_n

 

روی هرشاپرکی را به خدا کم کردیم

رمضان تا رمضان دور حسن می گردیم

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>