مرداد ۰۸۱۳۹۲
 

“صلوات هم مداد است ؛ هم پاک کن ؛

یعنی حسنه می نویسد و گناه پاک می کند.”

آقا مجتبی تهرانی

.

.

.

تو این شبها به چنین پاک کنی خیلی نیاز داریم

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>