مرداد ۰۱۱۳۹۲
 

دیدگاه حضرت امام سجـاد درباره حضرت مختـــار

هیچ کس از بنی هاشم نبود
مگر اینکه به مختار درود فرستاد و در حق وی دعا کرد
و نسبت به وی سخن نیک گفت

****

عمره:نمی توانید مقاومت مقدس را تحمل کنید . . .
کاری که مختار کرد فقط شایسته بزرگمردانی چون خود اوست!… مصعب: تو از مختار سخن میکنی یا از پیامبر الوالعظم؟

عمره: مختار بنده خداست و انتقام از مجرم وعده خدا، مختار برگزیده شد

برای تحقق وعده ای بزرگ. کاری که مختار کرد فقط شایسته بزرگمردانی چون خود اوست!
****
مختار ثقفی در ۱۴ رمضان سال ۶۷ هجری قمری در سن ۶۷ سالگی
در مسجد کوفه به شهادت رسید.
Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>