مرداد ۰۸۱۳۹۲
 
خدایـــا؛
گفتم دست خالی زشت است، مهمانی رفتن!!
.
دست پُر آمده‌ام،
.
دستی پُر از گنـاه
.
چشمی پُر از امیـد
.مجیر
Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>