مرداد ۱۱۱۳۹۲
 

پیامبر اکرم (ص) فرمودند :

قبر انسان هر روز انسان را به پنج ندا صدا می زند :

اول : من خانه تنهایی شما هستم . انیس و مونسی همراه خود بیاورید.

انیس و مونس شما در قبر قرآن است

دوم : من خانه تاریکی شما هستم ، همراه خود روشنی بیاورید .

روشنایی شما در قبر نماز است .

سوم : من خانه خاکی شما هستم همراه خود فرش بیاورید .

فرش شما در قبر احترام به پدر و مادر است .

چهارم : من خانه فقر و تنگدستی شما هستم همراه خود گنج بیاورید .

گنج شما در قبر یقین به لااله الله است .

پنجم : من خانه مار و عقربم همراه خود پاد زهر بیاورید .

پاد زهر شما دادن صدقه است .

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>