تیر ۰۶۱۳۹۲
 

.

فرقی نمی کند در کجای قرن چندم ایستاده باشم !

.
مهم این است که من همچنان رعیتم و تو اربابی

.

یا حسین

.

ا یا حسین

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>