تیر ۰۱۱۳۹۲
 
.
برای نماز که می ایستاد
،
شانه هایش را باز می کرد و سینه ش را می داد جلو
.
یک بار بهش گفتم “چرا سر نماز این طور می کنی؟
.
گفت:
.
وقتی نماز می خوانی مقابل ارشــــــــــد ترین ذات ایستاده ای.
.
پس باید خبردار بایستی و سینه ت صاف باشد !!!
…..
.: شهید چمــــــــــــــران :.
Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>