تیر ۰۱۱۳۹۲
 
.
ای بر کشیده قامت رعنا به دلبری
چشم و چراغ ماه نشینان حیدری
.
حاجت به ذوالفقار نباشد که ابرویت
با یک کرشمه می شکند پشت لشکری
.
یعقوب اگر جمال تو می دید از ازل
می داد بر تو یوسف خود را، به چاکری
.
در مُلکِ حُسن، یوسف مصری غلام توست
آری دو پادشاه نگنجد به کشوری
.
میلاد مبارک
1004738_586544004709183_1370503187_n
Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>