تیر ۱۴۱۳۹۲
 
اولی:امسال روزه می گیری؟ دومی:آره اگه خدا بخواد…

اولی:منم میگیرم ولی آخه کدوم پزشکی این همه سختی رو برای بدن تایید میکنه؟
.

.
.
دومی:همونی که وقتی همه پزشکا جوابت کردن برات معجزه میکنه!
پیشاپیش ماه بندگی مبارک
1017322_581002548618356_1772687651_n
Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>