تیر ۲۱۱۳۹۲
 
.
این جمعه هم بی وصالش گذشت

یادمان باشد

امام زمان (عج) آمدنی نیست

آوردنیست
ای همـــــه آرزوها
بیــــــــا ……..تـــــا بسپــــــاریــم
دلتنـــــگی غــروبــــــــــ جمعــــــــــ ه را
بــــــ ه قصـــــــه هـــــا
Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>