خرداد ۳۰۱۳۹۲
 
امشب که همه شادی دیگر دارند
لطفیست که عالمین سراسر دارند
این جشن و سرور و شادمانی را هم
از یمن قدوم علی اکبر دارند
.
.
993525_162394173940619_1794618285_n
Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>