بهمن ۲۹۱۳۹۱
 

مردم دنیا مانند کاروانیانی هستند که از همان هنگام فرود در این دنیا، راننده‌ی آنان بر آنان فریاد می‌زند: کوچ کنید.

امام علی (ع)

20091201103725180_9sz4vdaaaaa

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>