بهمن ۱۷۱۳۹۱
 
asas
.
حضرت عیسى علیه السلام به مردى که نابینا , پیس و مفلوج بود گذر کرد و دید، که گوشت تنش از جذام فرو ریخته است و مى گوید:
شکر خدائى را که مرا از بلاهائى که بسیارى از مردم بدان گرفتارند عافیت داد!
حضرت عیسى فرمود: اى مرد! کدام بلاست که تو را از …آن عافیت داد؟
گفت : اى روح الله ! من از کسى که در دل وى آن معرفت که در دلم خداى قرار داده ، ندارد، بهترم .
فرمود: راست گفتى ، دست او را گرفت و خداوند بیماریهاى – او را به خاطر راضى بودن به بلاها – شفا داد.
وى بعدا مصاحب حضرت عیسى شد و با او عبادت مى کرد. منبع:جامع السعادات

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>