بهمن ۱۰۱۳۹۱
 

هشام بن حکم یکی از بزرگترین و محبوب ترین شاگردان امام صادق (ع) بود. او در مباحثه با دشمنان شیعه ، استاد بود. روزی یک نفر زندیق نزد او رفت و پرسید :
آیا خداوند میتواند تمام این عالم را در یک …تخم مرغ جای دهد ، در حالی که نه تخم مرغ بزرگ شود و نه عالم کوچک شود؟
هشام نتوانست در آن لحظه به او جواب دهد ، زیرا اگر میگفت خدا نمی تواند چنین کاری را بکند ، کفر گفته بود و اگر میگفت خدا قادر به انجام چنین کاری می باشد ، خلاف عقل بود. هشام از زندیق فرصت خواست تا جواب او را بدهد.
آنگاه به سرعت به حضور امام صادق (ع) شرفیاب گردید و از امام کمک خواست. امام به او فرمود : بالای سرت را نگاه کن ، چه میبینی ؟ هشام عرض کرد : هزاران ستاره را در آسمان بیکران میبینم. امام فرمود : به اطرافت نگاه کن ، چه میبینی؟ هشام عرض کرد :کوه ها و دشت ها و دره ها ، گیاهان و حیوانات و انسان های بیشماری را میبینم. امام فرمود : چگونه این ها را میبینی؟ هشام عرض کرد این ها انعکاس نور در عدسی چشم است . امام به او فرمود:خداوندی که جهان عظیم آفرینش ، کوه ها و دشت ها و دریاها ، ستارگان ، آسمان بی انتها و گیاهان و جانوران و انسان های بیشمار را در چشمان تو جای داده است ، آیا میتوان گفت چنین خدایی عاجز است؟

به زندیق بگو ، خدا عاجز نیست ، اما حرفی که تو میزنی محال و متناقض است.

 

391232_121420228034849_82863630_n

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>