آبان ۲۶۱۳۹۱
 

ای اشک کجایی که غم از راه رسید

اندوه عظیم و ماتم از راه رسید

—-

یک سال گذشت و باز یکبار دگر

پلکی زدی ومحرم از راه رسید

—-

سلام برماه عاشقان

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>