مهر ۲۱۱۳۹۱
 

از ابوذر نقل شده که گفت : پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: نگاه کردن به على بن ابى طالب علیه السلام عبادت است ، و نگاه کردن به پدر و مادر با راءفت و رحمت عبادت است ،، و نگاه کردن به قرآن عبادت است و نگاه کردن به خانه کعبه عبادت است .

امیرالمومنین

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>