شهریور ۱۰۱۳۹۱
 

چه می شد اندکی در آمدن تعجیل می کردی

هوای مهربانی را شبی تعدیل می کردی

و آن شب چون نسیم صبح گاهی بر سر راهت

بهار خنده هایت را نثار ایل میکردی

اگر می آمدی با آن بیان روشن چشمت

برایم عاشقی را بی گمان تحلیل می کردی

به پاس اشکمان یا دسته کم دل گرمی باران

از این چشمان خیس منتظر تجلیل می کردی

خدا را رحمت کند این آرزو ها را،نمی مردند

اگر تو اندکی در آمدن تعجیل می کردی

 

سید اکبر میرجعفری
نقل از کتاب :برای او

Share
  •  شهریور ۱۰, ۱۳۹۱
  •  Posted by on شهریور ۱۰, ۱۳۹۱
  •   Add comments

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>