تیر ۱۴۱۳۹۱
 

از حضرت امام زین العابدین(ع) نقل شده که فرمودند:

«هر کس دوست میدارد که ۱۲۴ هزار پیامبر با او مصافحه کنند، امام حسین(ع) رادر نیمه شعبان زیارت کند چرا که ارواح پیامبران از خداوند اذن میگیرند برای زیارت حضرتش و به آنان اذن داده میشود و پنج نفر از ایشان اولوالعزم هستند» .

 

کامل الزیارات

با تشکر از shaker_mohamad

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>