اسفند ۱۲۱۳۹۰
 

کى به پایان برسد درد، خدا مى داند
ماه ساکن شود و سرد، خدا مى داند

****

در سکوت شب هر کوچه این شهر خراب
گم شود ناله     شبگرد   ،     خدا مى داند

****

مردم شهر همه منتظر    یک   نفرند
چه زمانى رسد این مرد، خدا مى داند

****

برگ ها طعمه بى غیرتى پاییزند
راز این مرثیه زرد خدا   مى داند

****

خنده غنچه گلها به حقیقت  زیباست
شاید این است رهاورد، خدا مى داند

****

 فراهانى

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>