اسفند ۲۸۱۳۹۰
 

امام صادق (ع) :

نوروزی نیاید جز اینکه ما توقع فرج داریم زیرا از روزهای ما و روزهای شیعیان ما است ، فارسیان آنرا نگه داشتند و شما اعراب آنرا گم کردید .

بحار الانوار ج۵۴

با تشکر از salar

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>