اسفند ۲۴۱۳۹۰
 

ازگناهان بزرگ ، عادی شدن گناه نزد انسان است.

متاسفانه برخی دروغ ها رایج وقبحش ازبین رفته است. مثلا با اینکه به خوردن غذا ونوشیدنی تمایل دارند، هنگامی که چیزی به آنها عرضه می شود، اظهاربی میلی می کنند ویا نسبت به شخصی که علاقه قلبی به اوندارند، آن قدراظهاراخلاص ومحبت می کنند که گاهی مطلب برخودگوینده نیزمشتبه می شود. مثلا می گوید:‹‹ آقا مخلصم، ارادتمندم، شمارانمی بینم، ناراحتم›› اگرواقعا این جورنیست، این دروغ حرام است.

کسی که دروغ رابرای شوخی بگوید، این هم حرام است. طبق روایت، انسان مزه ایمان را نمی چشد، مگراینکه دروغ رابه شوخی وجدی ترک کند. به همین دلیل، انسان هرگزنباید به فرزندش وعده چیزی بدهد، ولی وفا نکند.

پیامبر(صلی الله علیه واله) می فرمود: من مزاح می کنم اما جزحق نمی گویم.

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>