بهمن ۲۵۱۳۹۰
 

ابن ابی یعفور می گوید: نزد امام صادق علیه السّلام بودم که یکی از شیعیان وارد شد و گفت:

مولای من، گاهی بعضی از ما دچار مضیقه و تنگدستی می شود به جهت امرار معاش برای مسئولان حکومتی ساختمانی بنا کرده یا نهری احداث می کند و … آیا این کار ( یعنی کار کردن برای ظالمان) جایز است؟

حضرت فرمود: من دوست ندارم برای آن ها گره ای بزنم یا حتّی نخی به دور دهانه کیسه ای ببندم و …، در روز قیامت یاران و کمک کاران به ظالمان در جایگاهی از آتش هستند، تا خداوند بین همه بندگانش حکم کند.

ترجمه محجه

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>