بهمن ۲۲۱۳۹۰
 

امام صادق علیه السلام با جابر از مکانی می گذشت، دید بازی ، کبکی را دنبال کرده است که بگیرد و طعمه ی خود قرار دهد،امام آستین خود را باز کرد و کبک  داخل آستین حضرت شد و از گزند باز در امان ماند. حضرت به جابر فرمود:این کبک مرا صدا کرد که او را نجات دهم، من نیز با حرکت آستین ، باز را از او دور کرده تا کبک نجات یابد.

در اینجا وجود مقدس امام صادق پرده از روی واقعیتی برداشت و فرمود:

‹‹وَ لَوْ أنّ شِیعَتِنا اسْتَقامَتْ لَأسْمَعْتُکُمْ مَنْطِقَ الطَّیر (لَاَسْمَعْتُهُم)؛

اگر شیعیان ما استقامت (در دین به خرج می دادند)و پیروی از ما (کَما هُوَ حَقُّه )می کردند گوش آنان را به شنیدن منطق پرندگان آشنا می کردیم.

سیری در افاق-کاشانی

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>