دی ۱۰۱۳۹۰
 

عالمی فرموده که با قافله ای همراه بودم گرفتار جماعتی دزد شده و غارت گردیدیم .لکن رئیس آن را وقت خوردن غذا دزدان روزه یافتم.

گفتم دزدی می کنی، روزه هم می گیری. این دیگر رسم کجاست؟

گفت: یک کوره راه صلح بین خود و خدا باقی می گذارم . مدّت ها گذشت تا این که او را در مکه در حال طواف دیدم مرا شناخت و گفت همان روزه مرا نجات داد.

احلی من العسل، ج۱

Share

  One Response to “کوره راه …”

 1.  

  سلام خوبی
  خیلی خوبه
  به ما هم سر بزنید
  موفق باشی
  بای

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>