مرداد ۰۵۱۳۹۰
 

حضرت امیر علیه السّلام می فرماید: مردی نزد رسول خدا ص آمد و گفت: یا رسول الله مرا به عملی راهنمایی کنید، به عملی که به سبب آن:

۱-خدا مرا دوست بدارد.

۲- مردم مرا دوست بدارند.

۳-دارائیم فراوان شود.

۴-بدنم سالم بماند.

۵-عمرم طولانی شود.

۶-خدا مرا با تو محشور کند.

رسول خدا ص فرمودند: این ۶ حاجت ۶ خصلت می خواهد:

۱-اگر می خواهی خدا تو را دوست بدارد از او بترس و از گناه پرهیز کن.

۲-اگر می خواهی مردم تو را دوست دارند به آن ها خوبی و نیکی کن و به آنچه در دست آن هاست طمع نکن و چشم نینداز.

۳-اگر می خواهی دارائیت فراوان شود زکوه بده.

۴-اگر می خواهی بدنت سالم بماند فراوان صدقه بده.

۵-و اگر می خواهی عمرت طولانی شود صله رحم کن« دید و بازدید خویشان».

۶-و اگر می خواهی خدا تو را با من محشور کند سجده را برای خدا طولانی کن.

داستانهای رسول خدا – میرخلف زاده

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>