تیر ۰۸۱۳۹۰
 

از امام صادق (ع) نقل شده ، که یکی از قریش بر رسول خدا (ص) عرض کرد به چه چیز از همه پیغمبران پیش افتادی با این که پس از همه مبعوث شدی و پایان آنهائی؟

فرمود: من نخستین کس بودم که به پروردگارم گرویدم و نخستین کس بودم که پاسخ دادم به خدا، چون پیمان از پیمبران گرفت و آنان را بر خویش گواه ساخت که:

آیا نیستم من پروردگار شما؟

گفتند: چرا، من اوّل پیغمبر بودم که گفتم: چرا و از همه در اقرار پیش افتادم.

 

اصول کافی-کلینی

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>